Stats

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Διαχωρισμό των Παγκύπριων Εξετάσεων προωθεί το Υπ. Παιδείας

http://assets.philenews.com/data/2015/05/18/pagkypries-exetaseis-oloklirothike-to-proto-mathima.jpg
Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται ότι τη νέα Νομοθεσία για τις Παγκύπριες Εξετάσεις πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Κύπρου και Ελλάδας ενέκρινε στις 22 Ιουνίου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η αλλαγή της Νομοθεσίας κατέστη αναγκαία μετά την απόφαση για αναθεώρηση του ρόλου των Παγκύπριων Εξετάσεων και του τρόπου διεξαγωγής τους, και εντάσσεται στο πλαίσιο των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και αλλαγών στη Μέση Εκπαίδευση.


Συγκεκριμένα, οι Παγκύπριες Εξετάσεις, που με βάση το υφιστάμενο σύστημα στοχεύουν τόσο στην απόκτηση απολυτηρίου από τα Δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης όσο και στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαχωρίζονται σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης (ΠΕΑ) και σε Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης στα ΑΑΕΙ (ΠΕΠ).

Ο διαχωρισμός κατέστη αναγκαίος λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν σήμερα κατά τη διεξαγωγή των Εξετάσεων, λόγω του διαφορετικού ρόλου τον οποίο επιτελούν (δηλαδή της διαμορφωτικής αξιολόγησης για σκοπούς απόκτησης απολυτηρίου και της συγκριτικής για σκοπούς πρόσβασης στα ΑΑΕΙ), καθώς και κατά την εξαγωγή των τελικών βαθμολογιών των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία, που αφορά στις διαδικασίες διεξαγωγής των ΠΕΠ, καθιερώνονται αλλαγές στις διαδικασίες:
 Θεματοθέτησης
Αποστολής των εξεταστικών δοκιμίων στα εξεταστικά κέντρα
Βαθμολόγησης
Καθορισμού κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής Θεματοθετών και Βαθμολογητών
Επιμόρφωσης Θεματοθετών και Βαθμολογητών
Καθορισμού διαδικασιών μετά-ανάλυσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών, και προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες διαδικασίες, αναβαθμίζεται ο ρόλος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η νέα Νομοθεσία στηρίχθηκε στην Έκθεση που υπέβαλε η Ειδική Επιτροπή για τις Παγκύπριες Εξετάσεις, η οποία συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο σύνολο των αλλαγών που προωθούνται στη Μέση Εκπαίδευση για βελτίωση και εκσυγχρονισμό (καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων, Εφαρμογή Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων), και οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2015 με την εφαρμογή του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος και της νέας μορφής Λυκείου (με Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού στην Α΄ τάξη και Κατευθύνσεις στη Β΄ και Γ΄).

Εξάλλου το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό ενέκρινε την πλήρη αναθεώρηση των υφιστάμενων Κανονισμών Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι νέοι Κανονισμοί αναμένεται να ενισχύσουν την προσπάθεια του Υπουργείου για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και να ολοκληρώσει τις αλλαγές που ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Μέση Εκπαίδευση, με την εφαρμογή της νέας μορφής Λυκείου και του Νέου Ωρολογίου Προγράμματος Γυμνασίου και Λυκείου.

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αφορούν στην καθιέρωση Εξετάσεων Τετραμήνων, τον διαχωρισμό των Παγκύπριων Εξετάσεων σε Παγκύπριες Εξετάσεις Απόλυσης και Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης στα Δημόσια Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τον καθορισμό των διοικητικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα κτλ.

Μια άλλη σημαντική επιδίωξη των νέων Κανονισμών είναι η συμπλήρωση και αποσαφήνιση των κανονισμών που διέπουν τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης των Μαθητικών Συμβουλίων στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να ρυθμιστούν τα σχετικά θέματα και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που κατά καιρούς προέκυψαν από τη διενέργεια των εκλογών αυτών.

Οι νέοι Κανονισμοί, εισάγουν ακόμα μια σειρά από άλλες σημαντικές αλλαγές, όπως:

Μεταφορά των Ανεξετάσεων τον Ιούνιο και καθιέρωση περιόδων ενισχυτικής /υποστηρικτικής διδασκαλίας.
Εφαρμογή της αριθμητικής βαθμολογίας στο Γυμνάσιο.
Κατάργηση των αδικαιολόγητων απουσιών και βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης και ενημέρωσης των γονέων/κηδεμόνων για τις απουσίες των παιδιών τους.
Επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου του παιδαγωγικού μέτρου της αποβολής του μαθητή από την τάξη.
Βελτίωση των διαδικασιών αναβαθμολόγησης των εξεταστικών δοκιμίων των Εξετάσεων Τετραμήνων.
Αναβάθμιση της συμμετοχής των Συνδέσμων Γονέων σε συγκεκριμένες διαδικασίες της σχολικής μονάδας.
Θεσμοθέτηση της ύπαρξης και λειτουργίας της Διευθυντικής Ομάδας.
Βελτίωση του πλαισίου μετεγγραφών μαθητών, με στόχο τη διευκόλυνση της φοίτησης στη δημόσια εκπαίδευση μαθητών από την ιδιωτική.
Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας του προγράμματος Δημιουργικότητα – Δράση –Κοινωνική Προσφορά.

Οι νέοι Κανονισμοί ετοιμάστηκαν από Ειδική Επιτροπή, που συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2014 από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, αποτελούμενη από Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, εκπροσώπους των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), του Συνδέσμου Διευθυντών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και των Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Οι Κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.
http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/242424/diahorismo-ton-paguprion-exetaseon-proothei-to-up-paideias-/

Προς νέο σύστημα εξετάσεων στα σχολεία

Διαχωρισμός απολυτήριων εξετάσεων από τις κατατακτήριες στα πανεπιστήμια, αλλά και διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων για τους ανεξεταστέους στο τέλος Ιουνίου αντί το Σεπτέμβριο, είναι οι κυριότερες αλλαγές σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων στα σχολεία, στην οποία προσανατολίζεται το Υπουργείο Παιδείας.

Για το σκοπό αυτό έχει ήδη ετοιμαστεί από επιστημονική επιτροπή σχετική έκθεση και  πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Καδή, είναι οι αλλαγές αυτές να εφαρμοστούν από τη σχολική χρονιά 2016-2017.


Στόχος η βελτίωση του θεσμού


Σε δηλώσεις του σήμερα μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης, στη Λευκωσία, για την επέτειο της κυπριακής ανεξαρτησίας, και κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες που κάνουν λόγο για αλλαγές στο σύστημα των εξετάσεων για εισαγωγή στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο κ. Καδής ανέφερε ότι καθώς κάθε χρόνο κατά την περίοδο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων «ακούμε σχόλια, παράπονα για τη διαδικασία των παγκύπριων εξετάσεων και όχι σε σχέση με τη διαφάνεια και την αξιοκρατία», το Υπουργείο ανέθεσε σε μια ομάδα τεχνοκρατών τη διενέργεια μιας επιστημονικής μελέτης με στόχο τη βελτίωση του θεσμού των παγκυπρίων εξετάσεων.

Όπως δήλωσε, η μελέτη η οποία παραδόθηκε χτες στο Υπουργείο, ουσιαστικά προνοεί διαχωρισμό των απολυτηρίων εξετάσεων και των εξετάσεων για πρόσβαση στα πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας.Διότι, εξήγησε, πρόκειται για δύο εξετάσεις που υπηρετούν ξεχωριστό σκοπό και δεν υπήρχε λόγος να είναι μαζί, έχουν και διαφορετικό χαρακτήρα. «Γι αυτό και θέλουμε ακριβώς να τις διαχωρίσουμε», ανέφερε.

Εξετάσεις ανα τετράμηνο για το απολυτήριο


Όπως είπε, οι απολυτήριες εξετάσεις θα γίνονται ανά τετράμηνο, μια το πρώτο τετράμηνο και μια το δεύτερο ενώ οι εξετάσεις για πρόσβαση στα πανεπιστήμια θα γίνονται με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Επίσης μια άλλη καινοτομία που προνοεί η μελέτη είναι ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν θα γίνονται το Σεπτέμβριο αλλά στα τέλη του Ιούνη.

Μάλιστα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Παιδείας, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου οι μαθητές οι οποίοι θα επανεξετάζονται θα τυγχάνουν στήριξης από τους καθηγητές μέσα στο σχολείο.

Ο κ. Καδής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η νέα ρύθμιση θα βοηθήσει τα παιδιά στο να εμπεδώσουν κάποια πράγματα και να πετύχουν στις εξετάσεις, ενώ παράλληλα θα περιορίσει και το πρόβλημα της παραπαιδείας, καθώς, όπως είπε, τη δουλειά που κάνουν μέσα στον Αύγουστο τα φροντιστήρια για να προετοιμάσουν τα παιδιά, ουσιαστικά θα την κάνει το ίδιο το σχολείο μέσα στον Ιούνιο.

Πολλά τα πλεονεκτήματα


Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι αυτό θα λειτουργήσει ευεργετικά και στο θέμα της στελέχωσης των σχολείων ,«καθώς θα ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες για τη στελέχωση των σχολείων μέχρι τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο θα είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινούμε με τη στελέχωση της νέας χρονιάς. Άρα είναι πολλά τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν μέσα από τις προτάσεις της επιστημονικής επιτροπής», υπέδειξε.

Ο Υπουργός Παιδείας ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσει μια περίοδος διαβουλεύσεων για να υπάρξει οριστική κατάληξη σε ό,τι αφορά τις πρόνοιες της πρότασης και απ` εκεί και πέρα η πρόταση θα οδηγηθεί στη Βουλή. «Ελπίζουμε ότι από την επόμενη χρονιά (2016-2017) θα εφαρμοστούν οι πρόνοιες της πρότασης» πρόσθεσε.http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/219357/pros-neo-sustima-exetaseon-sta-sholeia-/

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου