Stats

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Τα e-learning των ελληνικών Πανεπιστημίων: Οδηγός 2016-17

Τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως γνωστά στο ευρύ κοινό με την κωδικοποιημένη ονομασία e-learning αποκτούν τα τελευταία χρόνια κλιμακωτά μεγαλύτερη απήχηση.
Γενικά η από απόσταση εκπαίδευση έρχεται να δώσει μια διέξοδο στο ζήτημα της φυσικής παρουσίας στο χώρο μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Στον κόσμο η τάση για κατάρτιση και απόκτηση πακέτο χρηστικών γνώσεων μέσω e-leariing αλλά και διάφορων tutorial, αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Στην από απόσταση εκπαίδευση ο κύριος χώρος μάθησης μπορεί να είναι η κατοικία του εκπαιδευόμενου ή ο εργασιακός του χώρος σε αντίθεση με την αίθουσα διδασκαλίας ή το αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει το χρόνο που θα αφιερώσει για την μελέτη του τόσο σε διάρκεια όσο και σε σχέση με τις υπόλοιπες ασχολίες του. 
Ένας πιο πρόσφατος ορισμός από το U.S. Distance Learning Association αναφέρει: «Εκπαίδευση εξ αποστάσεως ορίζεται η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων με έμμεση πληροφόρηση και καθοδήγηση που περιλαμβάνει όλες  τις τεχνολογίες και άλλες μορφές μάθησης από απόσταση» [U.S. Distance Learning Association, 1998]. 
Τα ελληνικά Πανεπιστήμια έχουν προχωρήσει σε προγράμματα e-learning. Το alfavita.gr  σε αυτό το αφιέρωμα σας παρουσιάζει την ακτινογραφία των προγραμμάτων e-learning.
E-Learning ΕΚΠΑ
Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (πιστοποιημένο ΚΔΒΜ2 από τον ΕΟΠΠΕΠ με ειδικό κωδικό αριθμό: 12151701) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) λειτουργεί από το 2001 παρέχοντας προγράμματα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική και ακαδημαϊκή με την πρακτική και εφαρμοσμένη γνώση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ.
Στη διάρκεια των 15 ετών λειτουργίας του, το E-Learning του ΕΚΠΑ έχει δεχτεί συνολικά περισσότερες από 70.000 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ στα προγράμματα έχουν συμμετάσχει περί τα 40.000 άτομα. Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί πλήθος προγραμμάτων εταιρικής κατάρτισης, αλλά και προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με τρίτους φορείς και Επιχειρήσεις.
Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, είτε επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να μετακινηθούν σε άλλο κλάδο.
150 Προγράμματα
Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι διαθέσιμα πάνω από 150 προγράμματα εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Logistics, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Marketing, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Πληροφορική, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ψυχολογία, Ειδική Αγωγή, Κοινωνιολογία, Υγεία, Διατροφή, Πολιτισμός, Φιλοσοφία κ.α.
Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ' αποστάσεως μέσω Διαδικτύου προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ή Eπιμόρφωσης.
Σελίδα προγραμμάτων e-learning ΕΚΠΑ: https://elearn.elke.uoa.gr
Εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
H κατάλληλη χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας βοηθάει επίσης τον αυξανόμενο αριθμό διά βίου εκπαιδευομένων να αποκτήσουν πρόσβαση σε τυπικές σπουδές και προσόντα, εξοπλίζοντάς τους ως εργαζόμενους και πολίτες στην κοινωνία των πληροφοριών.
Γι’ αυτό και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, εδώ και μερικά χρόνια, κάνει χρήση των πιο προηγμένων τεχνολογιών και των πιο σύγχρονων μοντέλων σχεδιασμού μάθησης.
Τα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παρέχει μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως και στην Ειδική Αγωγή και εκπαιδευση όπου συνεργάζεται με ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια (joint degree)
Συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 2016, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ξεκινάει την υλοποίηση μεταπτυχιακών εξ αποστάσεως στην «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» και στη «Σχολική Ψυχολογία» από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αντίστοιχα. 
Τα δυο νέα μεταπτυχιακά συμπεριλαμβάνουν πρακτική άσκηση η οποία θα υλοποιείται στην Ελλάδα κατά τόπους και υπερκαλύπτουν όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες της εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  η οποία ορίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).
Τέλος δεδομένου ότι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι θα αποδίδονται από ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, δεν θα απαιτείται η συνήθης διαδικασία αναγνώρισης μέσω ΔΟΑΤΑΠ.
 Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε  σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βεβαιώνεται από επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας, συνοδεύεται από παρουσιολόγιο και περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων και εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία(3η προϋπόθεση). 
Τέλος, το 85% από τις απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών  είναι σχετικές με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008 (ο νόμος κάνει λόγο για το 66%) (4η προϋπόθεση).
Σελίδα για τα δύο Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ΕΔΩ
Σελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας γενικά:  www.unic-greece.gr
E-Learning ΑΠΘ
Προγράμματα e-learning παρέχει και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σελίδα του ΑΠΘ: https://elearning.auth.gr/
E-Learning Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το πρόγραμμα είναι από τους καλύτερους συνδυασμούς ποιότητας, χρόνου και τιμής  σε σχέση με ανάλογα προγράμματα. Προσφέρει σύντομη διάρκεια σπουδών με πιστοποιημένα μαθήματα που  ξεκινούν από 100 €. Επίσης, παρέχει  εκπτώσεις  σε άνεργους (50%), πολύτεκνους (50%), ΑΜΕΑ (50%), φοιτητές (30%), δημοσίους υπαλλήλους & εκπαιδευτκούς (30%) και πτυχιούχους ΑΕΙ (30%) σε όλα τα τρίμηνα μαθήματα του .  Τα μαθήματα διδάσκονται από καταξιωμενη ομάδα διδασκόντων με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και πλούσιο διαδραστικό υλικό.
Θεματικές Ενότητες
Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει 5 Θεματικές ενότητες, με μαθήματα που διαρκούν από 1-3 μήνες
1. Αγορές, Χρηματοδότηση & Επιχειρηματικότητα
H θεματική αυτή ενότητα περιέχει 70 μαθήματα που ενδιαφέρουν όλους εκείνους που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο εμπλέκονται στην οικονομία της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα μαθήματα:  Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας, Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και προώθηση εξαγωγών, Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία, Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία.
2. Εκπαίδευση, κοινωνία και δια βίου μάθηση
Η θεματική ενότητα περιέχει 30 μαθήματα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους μαθητές. Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει η ενότητα αυτή είναι τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης, η διαχείριση των πόρων στις εκπαιδευτικές μονάδες, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, η Ειδική Αγωγή, η Δια Βίου Μάθηση, θέματα που αφορούν τη  Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη διδακτική της κ.α.
3. Σύγχρονα εργαλεία στη διαχείριση των μονάδων υγείας
H θεματική αυτή ενότητα περιέχει μαθήματα που ενδιαφέρουν επαγγελματίες και στελέχη στο χώρο της Υγείας. Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται είναι τα Οικονομικά της Υγείας, η Αξιολόγηση Επενδύσεων, η Οργάνωση και Διοίκηση των Μονάδων Υγείας, ποσοτικές μέθοδοι και λήψη αποφάσεων στο χώρο της Υγείας.
4. Ξένες γλώσσες και Πληροφορική
H θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει προπαρασκευαστικά μαθήματα ξένων γλωσσών για τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, αλλά και μαθήματα με τα οποία μπορείτε να αναπτύξετε δεξιότητες στην Πληροφορική. Ενδεικτικά, προσφέρονται μαθήματα Αγγλικής ορολογίας, ισπανικής, ρωσικής αλλά και κινέζικης γλώσσας, Word, Excel,  Powerpoint καθώς και μαθήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις IELTS, TOEFL, GRE και GMAT.
5. Προσφερόμενα μαθήματα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας (ICAEW)
Η ύλη και τα θέματα μαθημάτων επιμόρφωσης ορίζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας προσφέροντάς στους σπουδαστές εφόδια για επαγγελματική εξέλιξη στους τομείς της Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών και Οικονομικών.
Σελίδα προγραμμάτων e-learning Πανεπιστήμιο Πειραιώς:  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/

https://www.alfavita.gr/arthron/epimorfosi/ta-e-learning-ton-ellinikon-panepistimion-odigos-2016-17

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου