Stats

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Η ατζέντα του Κώστα Γαβρόγλου

Ο νέος υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου
Με την «αλλαγή φρουράς» στο υπουργείο Παιδείας, με τον Κώστα Γαβρόγλου να αναλαμβάνει τη θέση του υπουργού Παιδείας, αναπτύσσεται ένας δημόσιος διάλογος σχετικά με τη «γραμμή» που θα ακολουθήσει η νέα ηγεσία.

Να θυμίσουμε ότι ο τέως υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, πριν από ένα μήνα ακριβώς, στις 7 Οκτωβρίου 2016, απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Κώστα Γαβρόγλου, με την οποία τον καλούσε «να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων ρυθμίσεων σχετικά με την αναβάθμιση του Λυκείου και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
Η παραπάνω πρόταση διατυπώθηκε και ενώπιον του πρωθυπουργού στη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης για την Παιδεία στην Ολομέλεια της Βουλής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016.
Οι προτεραιότητες του Κ. Γαβρόγλου είναι αποτυπωμένες αναλυτικά στο πόρισμα της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, της οποίας πρόεδρος ήταν ο νέος υπ. Παιδείας. Οι βασικότερες προτεινόμενες αλλαγές και το χρονοδιάγραμμα ήταν:
Μεσοπρόθεσμες αλλαγές Δεκέμβριος 2016 - Μάιος 2018
■ Ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας των σχολικών μονάδων.
■ Ενημέρωση – επιμόρφωση εκπαιδευτών.
■ Υλοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
■ Ανανέωση – ριζική αναμόρφωση σχολικών εγχειριδίων.
■ Εκπόνηση προγραμμάτων σπουδών ξένων γλωσσών για το Λύκειο – εκπόνηση σχολικών εγχειριδίων για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
■ Ενίσχυση δομής στο υπουργείο Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων που θα υποστηρίζει την καλλιτεχνική παιδεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
■ Θεσμοθέτηση φοίτησης σε προγράμματα που χορηγούν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.
■ Πρόταση χρηματοδότησης για επιμόρφωση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους με προτεραιότητα στα τρέχοντα προγράμματα ΕΣΠΑ.
■ Ενίσχυση των εκπαιδευτικών των Λυκείων με επιμόρφωση.
■ Η στήριξη του θεσμού της Μαθητείας, μέσα από Προγραμματικές Συμφωνίες του ΥΠΠΕΘ και των συναρμόδιων υπηρεσιών με φορείς (επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια), που θα αναλάβουν με υπευθυνότητα να προσφέρουν θέσεις μαθητείας σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ.
■ Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης σε ζητήματα αναπηρίας, ενταξιακής εκπαίδευσης και συνεργατικών πρακτικών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής προσέγγισης, καθώς και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητας με την υλοποίηση κατάλληλων ενημερωτικών, επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
■ Επιλογή σχολικών συμβούλων με προσόντα και γνώσεις σε θέματα ΕΑΕ. Επιλογή εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης και όχι δημοτικής σε θέσεις σχολικών συμβούλων ΕΑΕ στο νηπιαγωγείο.
■ Θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε., ΕΔΕΑΥ, ΚΕΔΔΥ, κ.ά., καθώς και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών και των άλλων ειδικοτήτων που εργάζονται στις δομές ΕΑΕ, καθώς επίσης και των σχολικών συμβούλων με στόχο τον αναπροσδιορισμό των ρόλων των δύο (2) εκπαιδευτικών (ένας/μία γενικής και ένας/μία ειδικής) στην τάξη και την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών.

Μακροπρόθεσμες αλλαγές Ιούνιος 2018 - Μάιος 2022

● Διοικητική αυτονομία των σχολικών μονάδων.
● Σταθερή και επαναλαμβανόμενη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
● Σταδιακή κτιριακή αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του σχολικού εξοπλισμού και της σχολικής μονάδας.
● Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες με την υποστήριξη των υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και των ΚΠΕ, ώστε να καταστεί ικανό το σχολείο να λειτουργήσει ως φορέας περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής.
● Ανάδειξη καλών πρακτικών των σχολείων.
● Ενίσχυση της δικτύωσης των σχολείων σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
● Αναζήτηση οικονομικών πόρων (π.χ. μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων).
● Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων βάσει σχεδιασμού.
● Σταδιακή και γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης της εκπαίδευσης, η οποία για πολλές δεκαετίες παραμένει ο «φτωχός συγγενής» του προϋπολογισμού [Πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της εκπαίδευσης (ανθρώπινων, υλικοτεχνικών και χρηματικών)./ Εξάλειψη κάθε πιθανού πεδίου σπατάλης./Πλήρης αξιοποίηση κάθε πιθανής πρόσθετης, πέραν της κρατικής, χρηματοδότησης, η οποία δεν θίγει τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης].
● Αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό δυναμικό.
● Εγκαιρη ολοκλήρωση του συνόλου των υπηρεσιακών μεταβολών (μεταθέσεις και αποσπάσεις) των μόνιμων εκπαιδευτικών, βάσει των ανωτέρω.
● Εγκαιρος επανυπολογισμός και επικαιροποίηση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος σχετικά με τα οργανικά και λειτουργικά κενά και προσδιορισμός του βέλτιστου δυνατού τρόπου κάλυψης των αναγκών με αναπληρωτές (ή και μόνιμους εφόσον είναι δημοσιονομικά εφικτό) εκπαιδευτικούς βάσει των διαθέσιμων πόρων/ πιστώσεων.
● Θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που να αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής.
● Επέκταση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης στήριξης για μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο, καθώς και για μαθητές που δεν έχουν μητρική γλώσσα την ελληνική.
● Υλοποίηση νέου τρόπου εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με διαδικασίες που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την απομνημόνευση και θα εγγυώνται ότι οι μαθητές θα σπουδάζουν τα γνωστικά αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν.
● Επέκταση του θεσμού των Πειραματικών Σχολείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Αυτοχρηματοδότηση

Αξιοσημείωτα είναι και όσα προτείνονται για την αυτονομία των σχολείων από τον νέο υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και συντάκτη της έκθεσης «Διαπιστώσεις, προτάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης» (πόρισμα 100 και πλέον σελίδων) της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής:
«Η αυτονομία αυτή διαρθρώνεται στους εξής τομείς: α. παιδαγωγική/διδακτική αυτονομία, β. διοικητική αυτονομία και γ. οικονομική αυτονομία». Και εξηγεί:
«Η παιδαγωγική αυτονομία αφορά τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράμματα σπουδών, στις διδακτικές μεθόδους, στην επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών κ.λπ.
Η διοικητική αυτονομία σχετίζεται με την έννοια της αποκέντρωσης, όπου οι διαφορετικές εκπαιδευτικές περιφέρειες έχουν την υποχρέωση να προσαρμόσουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα με το επίπεδο αυτονομίας που τους προσφέρεται, τις βασικές εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες εκπορεύονται από το υπουργείο Παιδείας».
Τέλος, «η οικονομική αυτονομία αναφέρεται στη δυνατότητα που δίνεται στη σχολική μονάδα να διαχειριστεί τους πόρους της ή να αναζητήσει πρόσθετους».

http://www.efsyn.gr/arthro/i-atzenta-toy-kosta-gavrogloy

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου