Stats

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Η νέα πρόταση του ΙΕΠ για το Λύκειο όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στη Βουλή

Τη νέα πρόταση με περισσότερες λεπτομέρειες παρουσίασε σήμερα στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Γεράσιμος Κουζέλης.
Ειδικότερα  ο πρόεδρος του ΙΕΠ, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Πρώτον είναι οι ευρύτερες ενότητες μαθημάτων. Ευρύτερες ενότητες μαθημάτων και με συνέργεια μεταξύ των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων και με πράγματι συναρμογή διαφορετικών αντικειμένων, όσο μάλιστα προχωράμε περισσότερο.
Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ: Δεύτερον: Ευκαιρία για συστηματική δουλειά στα μαθήματα. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι τα μαθήματα επιλογής, στα οποία εκφράζεται το ενδιαφέρον των μαθητών στην Β΄ Λυκείου είναι τετράωρα, ενώ στην Γ΄ Λυκείου προτείνουμε να είναι εξάωρα. Παρεμπιπτόντως, αυτό θα είναι μια κρίσιμη συμβολή του δημοσίου σχολείου στην έλλειψη ανάγκης να παρακολουθεί κανείς φροντιστήρια, καθώς και ο αριθμός των μαθητών θα μειώνεται, αλλά και οι ώρες θα είναι περισσότερες, ως εκ τούτου, εφόσον πρόκειται για επιλογές μαθημάτων.
Α ΛΥΚΕΙΟΥ: Τρίτο χαρακτηριστικό, μια φροντίδα ολοκλήρωσης των αναγκαίων γνώσεων και των αναγκαίων ικανοτήτων, έτσι όπως τις σχεδιάζει η Πολιτεία, με την Α` Λυκείου. Να το «αναποδογυρίσω» αυτό, για να το πω ως επιχείρημα. Αντιλαμβανόμαστε την Α` Λυκείου κοινή αφετηριακή τάξη για οτιδήποτε κάνουν οι μαθήτριες και μαθητές στη συνέχεια.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η Α ΛΥΚΕΙΟΥ:Σε αυτή τη λογική θεωρούμε, ότι μπορούμε να περάσουμε ήδη, και το προτείνουμε στο Υπουργείο, στην εξασφάλιση της υποχρεωτικότητας της Α` Λυκείου, με μια προοπτική βέβαια στην οποία εντάσσεται η σταδιακή- δεν έχω καλό ουσιαστικό για αυτό-υποχρεωτικοποίηση και των υπολοίπων τάξεων του Λυκείου και της Α` τάξης του Νηπιαγωγείου, δηλαδή σε ένα 14χρονο υποχρεωτικό σχολείο, στο οποίο βέβαια παραμένει μια δυνατότητα επιλογών, άρα πολυκλαδικότητας, στις τελευταίες τάξεις στο Λύκειο.
ΚΑΝΕΝΑ ΦΡΑΓΜΟ ΑΠΟ ΤΑΞΗ ΣΕ ΤΑΞΗ:  Δεν φανταζόμαστε κανένα φραγμό στην μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, ούτε από μία τάξη του Λυκείου στην άλλη. Θεωρούμε ότι στην Α` Λυκείου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει πιστοποιηθεί και εκείνο το τμήμα των γνώσεων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητο, όπως είναι οι ξένες γλώσσες, άρα εγγράφουμε μια πιστοποίηση ξένων γλωσσών στην Α` Λυκείου και από την Α` Λυκείου, αλλά κυρίως στην Β` Λυκείου και στην Γ` Λυκείου, δίνουμε τη δυνατότητα στην πρόταση, στους μαθητές και στις μαθήτριες, να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των δικών τους ενδιαφερόντων, κλήσεων και προσεγγίσεων.

ΜΑΖΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ: Περιγράφεται έτσι ένα σχέδιο μεταβατικά από την Α` τάξη, το οποίο το λέω πάρα πολύ γρήγορα, είναι περίπου η τάξη που γνωρίζουμε, επειδή όμως την προτείνουμε ενιαία για το Γενικό και το Τεχνικό Λύκειο, είναι μια τάξη που ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά και των δύο αυτών σχολείων που ήδη έχουν μειωθεί, για να περάσουμε σε μια Β` Λυκείου,
ΚΟΡΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: Στη Β Λυκείου   προτείνουμε να κρατήσουμε ένα κορμό τεσσάρων ενοτήτων- όταν λέω ενοτήτων, εννοώ  τεσσάρων βασικών αντικειμένων- άλλα με την έννοια:
1 οι φυσικές επιστήμες,
2 οι κοινωνικές επιστήμες,
3 η Γλώσσα,
Αρα μια ευρύτερη αντιμετώπιση των αντικειμένων, με την δυνατότητα μετά των μαθητών να κάνουν επιλογή, έτσι ώστε να αρχίζουν να δοκιμάζουν τις κλήσεις τους, για να μεταβούμε σε μια Γ` Λυκείου,
Ο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ ΣΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ : Στη Γ Λυκείου    αντίληψή μας είναι, ότι ο υποχρεωτικός κορμός μπορεί να είναι ελάχιστος- βασικά να είναι η ελληνική γλώσσα- και οι μαθητές και οι μαθήτριες να επιλέγουν, ας πούμε, μια ενότητα υποχρεωτικών μαθημάτων που τους δίνει έναν προσανατολισμό, μαζί με ένα τουλάχιστον μάθημα που είναι πλήρως ελεύθερη η επιλογή επένδυσης των ενδιαφερόντων.
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ:   Αντιλαμβανόμαστε ότι το απολυτήριο θα πρέπει να ενισχυθεί, να δοθεί αξία σε αυτό και αυτό σημαίνει δύο διαφορετικά και φαινομενικά αντιφατικά πράγματα. Θα πρέπει να δοθεί αξία, με το να δοθεί αξία και στη σχολική διαδικασία, άρα πρέπει να φροντίσουμε ώστε να ενισχυθεί η ενδοσχολική πλευρά της λήψης του απολυτηρίου, να δώσουμε δύναμη σε αυτό και δεύτερον, να δοθεί αν είναι δυνατόν, και μια «έμμεση πιστοποίηση» της αξίας αυτής της διαδικασίας με ενδεχομένως, πανελλαδικά οργανωμένη εξέταση, στα τέσσερα μαθήματα στα οποία πλέον περιορίζεται η Γ` Λυκείου.
Τι είπε ο υπουργός Παιδείας
Ο υπουργός Παιδείας  Κώστας Γαβρόγλου, στη σύντομη παρέμβασή του , είπε τα εξής:
Α. Στόχος μας είναι να ακούσουμε σε αυτές τις συνεδριάσεις και να συνδιαμορφώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν θέλω εγώ να προκαταλάβω την συζήτηση. Θα ήθελα στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις να ξεδιπλώσουμε τα πορίσματα της συζήτησής μας, όμως θα ήθελα να πω ένα μόνο πράγμα και αυτό είναι μια προσπάθεια να συμφωνήσουμε στο τι συνιστά το πρόβλημα στο οποίο θέλουμε να επιλύσουμε. Και το πρόβλημα, κατά τη γνώμη και άποψη του Υπουργείου, είναι ένα σύνθετο πλέγμα τεσσάρων θεμάτων.
Β. Το κυρίαρχο είναι οι ακυρωμένες τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου και σε σχέση με αυτό είναι η αναβάθμισή τους προφανώς, άρα η απόκτηση ενός απολυτηρίου που θα έχει μία υπόσταση πολύ σοβαρότερη από τη σημερινή. Το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, δηλαδή της κατάργησης του απάνθρωπου και εκπαιδευτικά ακυρωτικού τρόπου εισαγωγής και βεβαίως μία  πολύ μεγαλύτερης ευελιξίας  στον πρώτο χρόνο των πανεπιστημίων. Αυτό αν θέλετε είναι το τετράπτυχο, το οποίο στον πυρήνα του έχει την αναβάθμιση του Λυκείου και τα υπόλοιπα σχεδόν προκύπτουν από αυτό το πρόβλημα.
Γ. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που σήμερα μου έδωσε ο κ. Λιάκος μια έκδοση που έχει την Έκθεση του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Σας έχουν μοιραστεί αυτά που είναι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Σας έχει μοιραστεί επίσης μια έκδοση που έχουμε στο Υπουργείο, ως προς τα διαφορετικά συστήματα εισαγωγής στα πανεπιστήμια στην Ευρώπη.
Δ.Αν νομίζετε οι υπόλοιποι ότι υπάρχουν  και άλλα κείμενα που καλό θα είναι να μοιραστούν, να μας το πείτε να το κάνουμε και με βάση όλα αυτά ελπίζω να είναι η αρχή ενός πραγματικά πολύ χρήσιμου διαλόγου, που θα οδηγηθούμε όμως σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, δεν θα μείνουμε στα γενικά, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα τέσσερα αυτά προβλήματα και κυρίως την αναβάθμιση των τελευταίων δύο τάξεων του Λυκείου, για την οποία πραγματικά έχει τόσο μεγάλη ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα και οι πολίτες αυτής της χώρας.

https://www.esos.gr/arthra/48715/i-nea-protasi-toy-iep-gia-lykeio-opos-analytika-paroysiastike-sti-voyli

Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου