Συνολικές προβολές σελίδας

Google Analytics

Τελικά δεν είναι άκρως μυστική η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων

Τελικά δεν είναι άκρως μυστική η Κεντρική Επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η καταγγελία της Ενωσης Ελλήνων Φυσικών για το 4ο θέμα της Φυσικής αποκαλύπτει κι ένα άλλο πρόβλημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ότι τα μέλη της Επιτροπής του υπουργείου Παιδείας, που επιλέγουν τα θέματα για να διαγωνιστούν οι υποψήφιοι , είναι γνωστά στο χώρο των εκπαιδευτικών , ενώ για ευνόητους λόγους , υποτίθεται ότι δεν κοινοποιούνται σε κανέναν. H KEE είναι ακρως μυστική.
Τα μέλη της ΚΕΕ δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν ότι τους έχει δοθεί αυτή αρμοδιότητα ούτε στη μάνα τους.
Το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιο τρόπο η Ενωση Φυσικών πληροφορήθηκε τα ονόματα της Επιτροπής , αφού μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κρατούνται μυστικά από το υπουργείο Παιδείας;
Ένα δεύτερο ερώτημα είναι με ποια κριτήρια το υπουργείο Παιδείας επιλέγει τα πρόσωπα που με τις επιλογές τους κρίνουν την τύχη των υποψηφίων;
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι οι εξής:
Από το υπουργείο Παιδείας καλούνται οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων, να προτείνουν εγγράφως μέσω των Διευθύνσεων, εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων: ΠΕ02 Φιλολόγους (χωριστά για καθένα από τα αντίστοιχα εξεταζόμενα μαθήματα), ΠΕ03 Μαθηματικούς, ΠΕ04 (Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους), ΠΕ09 Οικονομολόγους, ΠΕ12 Ηλεκτρολόγους, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, προκειμένου να συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε) για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης των Ημερησίων Γενικών Λυκείων, τις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄), για τις Απολυτήριες Εξετάσεις της Δ΄ τάξης Εσπερινών Γενικών Λυκείων και τις πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Β΄).
Κατά την επιλογή πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
α) Οι καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μετέχουν στην Κ.Ε.Ε. ως μέλη, να έχουν διδάξει το μάθημα της ειδικότητάς τους κατά το τρέχον σχολικό έτος .
β) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην Κ.Ε.Ε σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια “ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ” ή “ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ” μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή.
γ) Δεν επιτρέπεται να μετέχει στην επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα, οι εκπαιδευτικοί που προτείνονται για την ΓΕΕ συμπληρώνουν και υπογράφουν συνημμένη υπεύθυνη δήλωση.
Οι Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις συμπληρώνοντας τους συνημμένους πίνακες και τις αποστείλουν ηλεκτρονικά και ταχυδρομικά στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε., στην Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας , αναφέροντας την τάξη και το μάθημα που διδάσκουν οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί κατά το τρέχον σχολικό έτος, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί τους (τηλέφωνο Λυκείου, οικίας και κινητό).
πηγή: esos.gr


Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός