Συνολικές προβολές σελίδας

Google Analytics

Λύσεις σχολικού βιβλίου Ανάλυσης - λάθη


Οι λύσεις του σχολικού βιβλίου θα έπρεπε κανονικά να έχουν γραφτεί για τον μαθητή που χωρίς καμία άλλη βοήθεια να μπορεί να κατανοήσει τα βήματα επίλυσης μιας άσκησης που τον δυσκόλεψε.

Σας παραθέτω παρακάτω συγκεκριμένο παράδειγμα και σας αφήνω να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα...

Άσκηση 2 Β ομάδας ενότητας 1.2
Εκφώνηση Σελίδα 29 Σχολικού βιβλίου Ανάλυσης, έκδοση 2016-2017

Λύση από τις επίσημο βιβλίο λύσεων του Υπουργείου σελ 13, έκδοση 2016-2017
Λύση του ίδου προβλήματος από το βιβλίο μου, έκδοση 2016-2017

Ας δούμε και ένα δεύτερο παράδειγμα από το μάθημα 3.7 και την άσκηση 7 της Β ομάδας:
Εφκώνηση τόσο από το παλίο βιβλίο της Ανάλυσης όσο και από το νέο βιβλίο:
Λύση της άσκησης:

Το 3 πως έγινε 2 στη λύση; Δεν θα το μάθουμε ποτέ...


Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός