Συνολικές προβολές σελίδας

Google Analytics

Ανδρέας Παπανδρέου για τα Μαθηματικά και τους Μαθηματικούς

Εκτιμάτε την Μαθηματική Σκέψη;
Ποιος ο ρόλος των Μαθηματικών στη ζωή σας;
Τα Μαθηματικά είναι τρόπος σκέψης ή μία διέξοδος;

Απαντά στα παραπάνω ο Ανδρέας Παπανδρέου...
Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός