Συνολικές προβολές σελίδας

Google Analytics

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων


Μπορείτε να κατεβάσετε, να εκτυπώσετε ή να δείτε τα θέματα με τις λύσεις από εδώ.
Κάντε κλικ εδώ για να τα δείτε ή να τα κατεβάσετε (Dropbox)

Μπορείτε να κατεβάσετε, να εκτυπώσετε ή να δείτε την μοριοδότηση από εδώ.

Κάντε κλικ εδώ για να τα δείτε ή να τα κατεβάσετε (Dropbox)
Διόρθωση σφάλματος στο βιβλίο των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 180516/Δ2/25-10-2017 και 216723/08-12-2017 έγγραφα


Λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 50/07-12-2017 του Δ.Σ.), σας γνωρίζουμε τα εξής:


Στο «Βιβλίο μαθητή» των Μαθηματικών Γ΄ Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στη σελίδα 52 στο πλαίσιο να γίνει η παρακάτω διόρθωση:

αντί του συμβόλου “<” να γραφεί το σύμβολο “≤” ».


Σε μελλοντική ανατύπωση του βιβλίου θα γίνει η σχετική διόρθωση του τυπογραφικού λάθους.Είναι τα θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων που διενεργεί το Υπουργείο Παιδείας προπομπός των θεμάτων για τις "κανονικές" Πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου;


Ας προσπαθήσουμε να το απαντήσουμε με μερικά παραδείγματα:

Α. Συνδυαστικό θέμα Μιγαδικών και Ανάλυσης

1. Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις 2002 - Θέμα 3
2. "Κανονικές" Πανελλαδικές εξετάσεις 2004 - Θέμα 4
Β. Ρυθμός μεταβολής

1. Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις 2011 - Θέμα Γ
2. Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 - Θέμα Γ
3. "Κανονικές" Πανελλαδικές εξετάσεις

αναμένεται...


Γ. Γραφική παράσταση που δίνεται από την άσκηση μέσω της οποίας απαντούνται ερωτήματα

1. Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 - Θέμα Γ
2. "Κανονικές" Πανελλαδικές εξετάσεις

αναμένεται...


Χαράλαμπος Κ. Φιλιππίδης
Μαθηματικός